Anasayfa  |   İletişim  | AR  |
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Filistin’de İnsan Haklarını Savunmak Webinar Programı
Raporlar
Filistin’de İnsan Haklarını Savunmak Webinar Programı

 “Kavramlar Zihinleri İnşa Eder! Filistin doğru kavramlarla uluslararası mecrada savunulmalıdır!”

Fakültemiz Uluslararası Hukuk Araştırma Merkezi (UHAM) ve İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk Araştırma Merkezi, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü sistematik insan hakları ihlalleri “Uluslararası Hukuk”, “Uluslararası İlişkiler ve Siyaset” ve “İnsan Hakları” olmak üzere üç oturumda disiplinler arası bir bakışıyla ele alındı.

Programın “Uluslararası Hukuk” başlıklı ilk oturumu, FSMVU Hukuk Fakültesi dekanı ve UHAM müdürü Prof. Dr. Naim DEMİREL’in oturum başkanlığı ile başladı. Sayın DEMİREL, “Filistin işgal edilmiş bir topraktır. Bu sorun iç hukuk kurallarına göre değil, uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmelidir. Özellikle 4 nolu Cenevre Sözleşmesi’nde işgal hukukuna dair sert emirler bulunmaktadır. Filistin’deki sivil halkın yerlerinden edilmesi, İsrailli işgalcilerin bu yerlere yerleştirilmesi ağır bir insan hakkı ihlalidir. Bu aynı zamanda bir savaş suçudur. Uluslararası ceza mahkemesi de bunu kabul etmektedir. Filistinli hukukçuların hareket etmesi gereken yer iç hukuk değil, uluslararası hukuktur.” şeklinde belirtti.

Oturum kapsamında Prof. Dr. Berdal ARAL “Filistin Devleti ve Uluslararası Hukuk”, Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KARAOĞLU “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Filistin’de İsrailli Yerleşimciler Sorunu” ve Anas Zenieddin “İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Yargılanması” başlıklı tebliğ sundular. Uluslararası hukuk bağlamında kullanılan kavramların uygulanacak hukuku da belirlediğini, bu nedenle çatışma kavramı kullanımının dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Berdal ARAL, “Birçok kişi Filistin’in bir devlet olduğunu unutarak konuşuyor. Oysa Filistin bir devlettir. Fakat Filistin işgal altında bir ülkedir. Burada çatışma değil bir işgal söz konusudur ve Filistin’in meşru müdafaa hakkı vardır.” dedi. İsrail’in devlet olarak ilanına zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler kararının ise bağlayıcı nitelikte olmadığını sadece tavsiye niteliğinde olduğunu belirten sayın ARAL, İsrail’in sistematik insan hakkı ihlalleri için soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Programın “Uluslararası İlişkiler ve Siyaset” başlıklı ikinci oturumunda ise İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK oturum başkanlığında Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL “Kudüs’ün Anlamı ve Yapılabilecekler”, Prof. Dr. Ahmet UYSAL “Filistin Meselesinin Jeopolitik Önemi” ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin MERCAN ise “İsrail’in Artan Saldırganlığının Nedenleri Üzerinde Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler. Prof. Kudret BÜLBÜL, Filistin’in ayna bir şehir olduğunu, ortak bir yara olduğunu ve bu meselede kullanılan kavramların çok önemli olduğunu, bu nedenle yerleşimci değil işgalci, çatışma değil bir işgal, İsrail’in güvenliği değil İsrail’in yayılması kavramının kullanılması gerektiğini belirtti. Sayın BÜLBÜL, çözüm önerisi olarak; Filistin’in uluslararası bir şekilde savunulması gerektiğini, çok dilli ve çok yönlü programlar yapılması gerektiğini, uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç olduğunu, apartheid ile mücadele uluslararası komisyonu kurulması gerektiğini, Think-tank üniversiteler ile meselenin sahibi olacak kurumlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Filistin’in doğru kavramlarla uluslararası alanda, sivil toplum örgütleriyle birlikte savunulmasını gerektiğinin vurgulandığı programda gelen soru üzerine, 28 Mayıs 2021 tarihli New York Times gazetesinin kapak sayfasında İsrail tarafından öldürülen 67 Gazzeli çocuğun fotoğrafının yer alması İsrail konusunda eleştirel seslerin de çıkmaya başladığı ve bunun kamuoyunda bir kırılma olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de ele alındı. Prof. Dr. Ahmet UYSAL bu konuda İsrail’in büyük efor harcayarak kendini kamuoyunda savunduğunu ve diplomatik savaş da yürüttüğünü fakat insanlık dışı bu politikalar karşısında kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini, sosyal medyada ve kamuoyunda bu baskının devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin’de Engelli Bireylerin İnsan Hakları Ele Alındı!

Programın “İnsan Hakları” başlıklı son oturumunda ise Dr. Öğr. Üyesi Fettullah BAYRAKTAR; “Her hâl ve şartta koruma altında olan dört temel hak vardır. Bu haklar yaşam hakkı, özgürlük ve güvelik hakkı, mülkiyet hakkı ve din ve vicdan özgürlüğüdür. İsrail bu temel hakları hiçbir şekilde dikkate almamaktadır. İsrail bu toprakların sahibi midir? Eğer burası İsrail toprağı ise İsrail’in kendisinin imza attığı Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Eğer burası Filistin toprağı ise işgalin de bir hukuku vardır. İsrail bu dört hakkı ihlal ederek işgal hukukunu da ihlal etmektedir.” Şeklinde İsrail’in insan hakkı ihlallerini değerlendirdi.

Son olarak, Dr. Öğr. Üyesi Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU ise “Filistin’de Engelli Hakları” başlıklı konuşmasında İsrail ablukasının ve işgalinin sonucunda engelli sayısının her geçen gün arttığını ve Filistin’deki engellilerin %42’sinin okula gidemediğini, okula gidenlerin %27’sinin okula devam edemediğini, sağlık hizmetinden rehabilitasyon hizmetine kadar birçok temel hizmete ulaşamadığını da ifade etti. İsrail ablukasının sonucunda Filistin ve Gazze’de yaşanan elektrik kesintisi sonrası elektrikli sandalyelerini sarj edemeyen veya asansörü kullanmayan engellilerin temel hizmetlere erişemediği, işitme cihazları için ciddi pil ihtiyacı olduğu fakat İsrail’in engellemesi nedeniyle engelli bireylerin söz konusu temel ihtiyaçlara erişemediğini belirtti. Doğuştan engelli bireylerin veya İsrail’in saldırıları sonrasında engelli hale gelen bireylerin sadece fiziksel değil psikolojik desteğe de ihtiyaçları olduğunu belirten sayın Dr. GÜL, engelli örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak engelli bireylerin insan haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Program konuşmacılar adına dikilen fidan dikim sertifikalarının takdimi ve teşekkür belgelerinin sunumu ile sona erdirildi. Programın video kaydına FSMVU Yotube kanalından ulaşılabilir: https://www.youtube.com/watch?v=fZmp_LVmwLw

   • http://uham.fsm.edu.tr/resimler/upload/resim-12021-05-31-01-24-59pm.png
  • http://uham.fsm.edu.tr/resimler/upload/resim-resim2021-05-31-01-25-19pm.png
  • http://uham.fsm.edu.tr/resimler/upload/resim-32021-05-31-01-25-31pm.png
  • http://uham.fsm.edu.tr/resimler/upload/resim-42021-05-31-01-25-32pm.png
  • http://uham.fsm.edu.tr/resimler/upload/resim-52021-05-31-01-25-32pm.png

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi